Tư gia

Quốc Việt - Thu Trang

Những chi tiết dân tộc được đưa vào những đồ vật nhỏ nhất, bộ ấm chén xanh ngọc, khăn trải bàn từ chất liệu tre nứa, đến những cụm hoa ban được kết trên nền nón lá khiến mọi chi tiết trang trí được hoà quyện một cách nhuần nhuyễn.

Special thanks to our teams

-----------------------------

SHARE THIS STORY